header

Племянніков Микола Миколайович Друк

plemjannikov

 

 

 

 


к.т.н., доцент, професор кафедри

тел: (044) 204-97-78

21 корпус, каб. № 312

Сторінка викладача


 

 

 

Закінчив Київський політехнічний інститут (1969), кандидат технічних наук (1975), доцент кафедри.

Викладає дисципліни:

"Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 1. Теорія фазової рівноваги" (4 курс, бакалаври)

"Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 2. Будова силікатів. Хімія кремнію. Теорія спікання. Скловидний стан" (4 курс, бакалаври)

"Хімічна технологія функціональної кераміки та склокристалічних матеріалів 2. Хімічна технологія склокристалічних матеріалів" (5 курс, спеціалісти)

"Хімічна технологія спеціального скла та нанокристалічних матеріалів 1. Хімічна технологія спеціального скла" (5 курс, магістри)

"Хімічна технологія технічного та побутового  скла 1. Хімічна технологія технічного скла" (5 курс, магістри)

"Хімічна технологія технічного та побутового  скла 2. Хімічна технологія побутового скла" (5 курс, магістри)

 

Опубліковано понад 100 наукових праць.

Основні публікації за останні 5 років:

монографії:

- Корнілович Б.Ю., Андрієвська О.Р., Племянніков М.М., Спасьонова Л.М. Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів. – К.: Вид-во «Освіта України» : Навч.посіб.- 2013.- 160 с. (в друці реєстраційний номер МОНМС України №495Г).

навчально-методичні видання:

- Величко Ю.М., Племянніков М.М., Бондаренко С.О. Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів.  Методичні вказівки до дипломного проекту бакалавра. ВПК ПОЛІТЕХНІКА, Київ НТУУ „КПІ”, 2010. – 4,18 др.ар.

- Величко Ю.М., Племянніков М.М., Бондаренко С.О. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (електронне видання).- Київ НТУУ „КПІ”, 2013.- 88 с.

наукові статті:   

- Б.Ю. Корнилович, Н.Н. Племянников, З.И. Олефир. Кинетика стекловарения тарных стекол на основе гидротермальных шихт// Стекло Мира – 2009. №5. – С.27-29

- Племянников Н.Н. Исследование кинетики порообразования пеностекла на модельных образцах// Стекло Мира. №№ 4-5, 2010, с.12-13

- Племянников Н.Н. Физико-химические исследования кинетики поризации пеностекла// Стекло Мира. №№ 6-7, 2010, с.63-65.

- Племянніков М.М. Підготовка фахівців для склотарної промисловості в НТУУ „КПІ”. Упаковка, № 3, 2010, с.66-67

матеріали конференцій: 

- Племянніков М.М., Олефір З.І. Кінетика склоутворення з шихт різного способу готування. II Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Тези доповідей. Київ. 22.04. 2009. С 1934.

- Племянніков М.М., Янушевич. М.Ю. Світлозахисні властивості скляної тари для пакування винної та пивної продукції. Тези доповідей на XI Міжнародна студентська науково-практична конференція з проблем пакувальної індустрії. 9 листопада 2010р. Додаток до журналу „Упаковка”. С. 10-12.

- Племянніков М.М., Богатирьова О.Г, Леонова Д.В., Луцкан М.Г. Боратні та боросилікатні стекла для іммобілізації радіонуклідів. Тези доповідей на V Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології”. Український державний хіміко-технологічний університет. Дніпропетровськ. Квітень 2011.

- Племянніков М.М., Янушевич М.Ю. Світлозахисна скляна тара. Тези доповідей на V Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології”. Український державний хіміко-технологічний університет. Дніпропетровськ. Квітень 2011.

- Племянников Н.Н., Ткач В.В. Моделирование теплообменных процессов при получении пеностекла. Тезисы доклада на XXIV Международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях» ММТТ‑24. Киев. 2011.

- Племянников Н.Н. Моделирование температурных искажений при точечной пирометрии стекла в условиях РКТ. Сб.трудов 24 Междунар. Науч. Конф. (20.09 – 22.09.2011): в 10 томах, том 8, секция 10 / под общей ред. В.С.Балакирева. – Пенза: Пенз. Гос. Технол. Академия, 2011.

- Племянніков М.М., Третяк Т.І. Феромагнетизм в склокристалічних матеріалах з великим вмістом оксидів заліза. Тези доповідей на IV Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Національний технічний університет України „КПІ”. Київ. Квітень 2012.

- Племянніков М.М., Янюк М.Є., Нечеснюк Ю.М. Кінетика склоутворення та кристалізації марганець- та кобальтвмісних стекол. Тези доповідей на IV Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Національний технічний університет України „КПІ”. Київ. Квітень 2012.

Коло наукових інтересів:

- теплофізика скла;

- синтез та властивості стекол різних хімічних систем;

- скло на основі гідротермальних шихт;

- піноскло.

Результати наукових досліджень представлені на:

- І-V Міжнародних науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, ХТФ, НТУУ "КПІ", 2008-2014 рр.

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella