header

Жданюк Наталія Василівна Друк

Zjdanuk

 

 

 


асистент

тел: (044) 204-97-78

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

21 корпус, каб. № 410

Сторінка викладача

 

 

 

 

 

 

Закінчила Київський політехнічний інститут (1992), аспірант.

Тема дисертації:

"Екологічні проблеми підприємств скляної промисловості та шляхи їх подолання"

Приймає участь у проведенні лабораторних та практичних робіт з дисциплін:
Фізико-хімічні методи дослідження силікатів (2 курс, бакалаври)

Спецрозділи хімічної технології кераміки та скла 2. Фізико-хімічна механіка силікатних систем (5 курс, спеціалісти)

Хімічна технологія будівельної  та технічної кераміки 2 Хімічна технологія технічної кераміки. Хімічна технологія вогнетривів (5 курс, спеціалісти)

Фізико-хімічні основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (5 курс, магістри)

Спецрозділи хімічної технології кераміки і скла 1. Хімічна технологія будівельної кераміки та вогнетривів (5 курс, магістри)

Спецрозділи хімічної технології кераміки і скла 2. Фізико-хімія скловидного стану (5 курс, магістри)

Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів. 1. Теорія фазової рівноваги (заочна форма навчання)

 

Опубліковано 14 наукових праць.

Основні публікації за останні 5 років:

наукові статті та доповіді: 

-  Жданюк Н.В. Аналіз шкідливих викидів у виробництві скляної тари//  В зб. тез "III Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології". - Київ, 21-23 квітня 2010 р. - С. 254.

- Жданюк Н.В. Сучасні проблеми виготовлення скляної тари на основні екологічної оцінки викидів шкідливих речовин// Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій». – Тернопіль, 18-21 травня 2010 року.  С. 415-416.

- Жданюк Н.В. Философские аспекты современной промышленной экологии / Н.В. Жданюк // Проблемы экологии в современном мире в свете учения В.И. Вернадского: материалы Международной конференции (3-4 июня 2010 г.). – Тамбов, 2010. – Т.1. – С. 42-48.

- Жданюк Н.В. Вдосконалення оборотних циклів грануляторів на заводах по виробництву скляної тари// В зб. тез «VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект-2011», Дніпропетровськ, 19-20 травня 2011 р. -. С 135-136.

- Жданюк Н.В. Екологія. Золь-гель технології одержання силікатних неорганічних іонообмінників. // В зб. тез "XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство". - Київ, 18-22 травня 2011 р. - С. 55.

- Жданюк Н.В. Совершенствование систем оборотных циклов водоснабжения грануляторов на заводах по производству  стеклянной тары// Сборник материалов международной научно-практической конференции. Часть 1. – Брест, 21-23 сентября 2011 г. -  С.62-63.

- Голембіовський А.О., Жданюк Н.В. Синтез сорбентів на основі шарувато-стрічкових силікатів для видалення хрому з води // В зб. тез "II Міжнародної конференції молодих вчених "Хімія та хімічні технології". - Львів, 24-26 листопада 2011 р. - С. 224-225.

- Голембіовський А.О., Ковальчук І.А., Корнілович Б.Ю., Жданюк Н.В. Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - № 6. - 2011. - С. 154-158.

- Жданюк Н.В.  Очищення вод органоглинами від сполук Сr (VI)// В зб. тез «XVI  Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство», Київ, 17-19 травня 2013 р. - С. 39.

- Жданюк Н.В. Шляхи покращення екологічної безпеки Рівненської області за рахунок вдосконалення технології скляних виробництв // В зб. Тез «ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів», Кременчук, 7-8 червня 2013 р. С. 67-68.

- Жданюк С. Жданюк Н. Основні аспекти  діяльності кадрових менеджерів при підборі кадрів для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації // В зб. тез «VI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління в освіті», Львів,  18-19 квітня 2013 р. - С.84-86.

- Костроміна В.Ю., Жданюк Н.В.  Модифікація поверхні натрієвого палигорскіту  алкілбензилдиметиламонієм // В зб. Тез «V  Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології», Київ, 9-11 квітня 2014 р. - С. 127.

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella