header

Павленко Володимир Михайлович Друк

pavlenko

 

 

 

 

заступник завідувача кафедри

к.т.н., доцент 

тел: (044) 204-98-81

e-mail: V_Pavlenko@kpi.ua

21 корпус, каб. № 305

Сторінка викладача

 

 

 

Закінчив Київський політехнічний інститут (1973), кандидат технічних наук (1981), доцент кафедри ХТКС.

Викладає курси:

"Основи матеріалознавства тугоплавких сполук(2-й курс, бакалаври)

"Сировинна база та екологія силікатних виробництв" (5-й курс, спеціалісти)

"Основи наукових досліджень та технічної творчості" (5-й курс, магістри)

"Екологія силікатних виробництв" (5-й курс, магістри)

 

Опубліковано понад 70 наукових праць, в т.ч. 7 авторських свідоцтв на винаходи.

 

Основні публікації за останні 5 років:

монографії:

- Корнілович Б.Ю., Сорокін О.Г., Павленко В.М., Кошик Ю.Й. Природоохоронні технології в урановидобувній та переробній промисловості. – Київ., 2011. – 156 с.

навчально-методичні видання:

- Павленко В.М., Субота І.С., Корнілович Б.Ю.  Мінеральна сировина для виробництва кераміки та скла. Основні вимоги та методи визначення якості : навч. посібник. – Київ, 2008.- 100 с.

- "Неорганічні скловидні покриття для кераміки": Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Укладачі: Субота І.С., Бондаренко С.О., Павленко В.М., Теліцина Н.Є. – Київ, Політехніка, 2008. – 2,5 авт. арк.

наукові статті та доповіді:

- Павленко В.М., Яценко А.П.. Корнилович Б.Ю. Иммобилизация жидких радиоактивных отходов методом остекловывания. – Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2009, №2.- С.58 - 62.

- Корнілович Б.Ю., Павленко В.М., Яценко А.П. та інш. Застосування проникних хімічно активних бар’єрів для захисту водного середовища від техногенного забруднення в Україні та Грузії // V Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”: Зб. наук. ст. / УкрНДІЕП. – Харків: Райдер, 2009, т. 2. С. 138 – 141.

- Kornilovich В Wierman M., Caruso B., Koshik Yu., PavlenkoV., Tobilko V. The use of permeable reactive barrier against contaminated grundwater in Ukraine / Central Europeav Yournal of Occupational and Enviromental Medicine. - 2010, v.15 (1-2), p.73-85.

Kornilovych B., Wierman M., Pavlenko V., Spasonova L.  The use of Technologies against Uranium Contaminated Groundwater in Ukraine /  Abstract of the 2010 NGWA Ground Water Summit and 2010 Ground Water Protection Council Spring Meeting, April 11-15, 2010, Denver, Colorado, p. 316-318.   

- Пушна О.О.,  Павленко В.М., Корнілович Б.Ю. Екологічні проблеми силікатних виробництв і навчання студентів // В зб. наук. праць наукової конференції „Екологічні проблеми водних об’єктів Житомирської області”.-  Житомир, „Рута”.- 2010, с. 160 -165.

- Корнілович Б.Ю., Павленко В.М., Кошик Ю.Й., Вайерман М. Екологічні проблеми уранової промисловості // VІ Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”: Зб. наук. ст. // УкрНДІЕП. – Харків: Райдер, 2010, т. 1, с. 171 – 176.

- Корнілович Б.Ю, Яценко А.П., Ковальчук І.А., Павленко В.М., Маковецький О.Л.  Сорбційно-відновлювальне очищення підземних вод від сполук урану // Наукові вісті НТУУ „КПІ”, 2010, № 3(71), с. 83 - 87. 

- Корнілович Б.Ю., Стрелко В.В., Кошик Ю.Й., Павленко В.М. Eколого-хімічні проблеми при видобутку та переробці уранової сировини. - Вісник Національної академії наук України, 2010, №10, с. 8 - 14.

Корнілович Б.Ю., Павленко В.М., Тобілко В.Ю. та ін. Застосування модифікованих активних матеріалів для захисту підземних вод за допомогою проникних реакційно здатних бар’єрів / VІІ Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна безпека: проблеми та шляхи вирішення”: Зб. наук. ст.  у 2-х т. / УкрНДІЕП. - Харків: Райдер, 2011, т. 1, с. 54-58.

Спасьонова Л.М., Павленко В.М., Корнілович Б.Ю., Рудий А.І. Структуроутворення в керамічних матрицях для іммобілізації цезію / Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2012. - №3. – С.127 – 132.

- Корнілович Б.Ю., Павленко В.М., Сорокін О.Г., Кошик Ю.Й., Вайерман М. Сучасні технології очищення уранвмісних руд // VІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна безпека: проблеми та шляхи вирішення”: Зб. наук. ст.  у 2-х т. / УкрНДІЕП. - Харків: Райдер, 2012, т. 1, с. 160-165.

Корнілович Б.Ю., Вайерман М., Кошик Ю.Й., Павленко В.М., Спасьонова Л.М. Проникні хімічно-активні бар'єри для захисту підземних вод від техногенних забруднень // Матеріали  Х Міжнародного водного форуму «АQUA UKRAINE - 2012», Київ, листопад 2012.- C. 89-90.

Корнілович Б.Ю., Павленко В.М., Кошик Ю.Й., Пономарьов М.І. Розробка технології очищення природних вод від сполук марганцю / ІХ Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна безпека: проблеми та шляхи вирішення”: Зб. наук. ст.  у 2-х т. / УкрНДІЕП. - Харків: Райдер, 2013, т. 1, с. 233-237.

Участь у науково-дослідній роботі:

- міжнародний партнерський проект Р-322 "Регіональна оцінка забруднення металами, пов’язаного з гірничо-добувною промисловістю" за участю Агентства охорони навколишнього середовища США,  Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислової технології (м. Жовті Води), Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (м. Київ) та Національного центру Контролю захворюваності і медичної статистики Грузії (м. Тбілісі)  (грант Українського науково-технологічного центру) (2008 -2010 р.);

- міжнародний партнерський проект Р-454 "Разработка инновационной экологической технологии восстановления загрязненных грунтовых вод в Украине" за участю Агентства охорони навколишнього середовища США,  Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" та Українського науково-дослідного і проектно-розвідувального інституту промислової технології (м. Жовті Води) (грант Українського науково-технологічного центру) (2011-2012 р.);

- держбюджетна тема "Розробка технології очищення стічних вод від важких та радіоактивних металів з використанням силікатних композицій" (№2142п; термін виконання 2008 – 2009 р.);

- держбюджетна тема "Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами" (№ 2360-п, термін виконання 2010 – 2011 р.).

- керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Результати наукових досліджень представлені на:

- II, IV, V, VІ та VІІ Міжнародних науково-практичних конференціях "Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення" у 2006, 2008, 2009, 2010 та 2011 роках. – АР Крим, м. Алушта;

- The 3 Central and Eastern Europe Conference on Health and the Enviroment.- Cluy-Napoca, Romania, 19-22 October 2008.

- 2010 Ground Water Summit and 2010 Ground Protection Council Spring    Meeting, квітень 2010, США, м. Денвер.

Результати науково-дослідних робіт студентів були представлені на І- ІV Міжнародних науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, м. Київ, НТУУ "КПІ" у 2008 - 2012 роках та інших. 

 

 

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella