header

Наукова робота Друк

 

To nauk_rob 

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

- Нові області використання матеріалів, отриманих золь-гель методом;
- Гібридні органо-неорганічні матеріали;
- Самоорганізація, супрамолекулярні та ієрархічні матеріали і адсорбенти;
- Тонкі плівки, покриття та активні поверхні;
- Матеріали золь-гель синтезу для оптики;
- Золь-гель синтез матеріалів для каталіза і мембран;
- Золь-гель технологія і промисловість;
- Розробка нових функціональних керамічних та склокристалічних матеріалів;
- Вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження;
- Використання альтернативних сировинних матеріалів;

- Фізико-хімічне дослідження властивостей природних силікатів та модифікування їх поверхні;

- Вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження при виробництві силікатних матеріалів та виробів;

- Розробка основ використання альтернативних матеріалів та техногенних відходів;

- Розробка високоефективних сорбуючих матеріалів для захисту водних ресурсів від забруднення токсичними та радіоактивними металами;

- Розробка нових функціональних керамічних та склокерамічних матеріалів, тощо.

 

В 2014 році кафедрою ХТКС підготовлено звіт за результатами натурних випробувань та моніторингу бар'єрів в рамках виконнання проекту УНТЦ Р-454. До звіту включено рекомендації щодо захисту грунтових вод від важких металів та радіонуклідів, що утворюються в ході гірничовидобувної діяльності, а також оцінені ризики для здоров'я людей, які проживають поблизу техногенних територій.

Національний експерт з захисту підземних вод, співробітник Агенції з охорони довкілля США (US EPA) Michael Wireman високо оцінив виконану роботу. Як результат - учаснику проекту від кафедри ХТКС, ст. викл, к.т.н. Яценку А.П. був наданий Грант від Міжнародного секретаріату гудрогеологічного товариства (IAH/IAH), який, відповідно до затвердженої програми, надає можливість підвищення кваліфікації, освоєння методів дослідження, навчання, участі зі спонсорською підтримкою у міжнародних форумах і користування базами даних та науковою літературою провідних університетів США.

 

Переглянути звіт з наукової роботи кафедри за останній рік

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella