header

Навчальна робота Друк

  Кафедра хімічної технології кераміки та скла є випусковою кафедрою Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", яка проводить підготовку студентів для отримання ступенів вищої освіти: "бакалавр" за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" (галузь знань 16 "Хімічна та біоінженерія") та "магістр" за спеціалізацією "Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів". 


Тривалість навчання: "бакалавр" - 4 роки, "магістр" - додатково 1 рік 10 місяців.


Alyona 1

Випускники кафедри набувають високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного та природничо-наукового циклів, а також спеціалізованих фахових циклів, що відповідає сучасному міжнародному рівню та сприяє інтеграції в Болонський процес.

 magisters

 

Спеціальні дисципліни, які викладають на кафедрі ХТКС:


1 cеместр

 • Прикладна хімія. Нова кераміка - 234 год - 1 курс 
 • Основне технологічне обладнання силікатного виробництва - 144 год - 2 курс 
 • Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів - 72 год - 3 курс 
 • Методологія наукових досліджень - 72 год - 4 курс 
 • Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 1. Теорія фазової рівноваги. - 126 год - 4 курс 
 • Cпецрозділи хімічної технології кераміки та скла - 180 год - 5 курс 
 • Оптимізація технологічних процесів у виробництві кераміки та скла - 270 год - 5 курс 
 • Сировинна база та екологія силікатних виробництв 1. Сировинна база силікатних виробництв. Теоретичні аспекти сучасної екології. - 216 год - 5 курс
 • Хімія кремнію та екологія силікатних виробництв 1.  Екологія силікатних виробництв - 180 год - 5 курс 
 • Сучасні інструментальні методи досліджень - 144 год - 5 курс 
 • Сучасні методи та засоби  дослідження силікатів - 108 год - 5 курс
 • Фізико-хімічна механіка силікатних систем - 108 год - 5 курс 
 • Сучасні проблеми науки про силікати - 108 год - 5 курс 
 • Хімічна технологія будівельної та тонкої кераміки 1. Хімічна технологія будівельної кераміки. - 126 год - 5 курс 
 • Хімічна технологія спеціального скла та нанокристалічних матеріалів 1. Хімічна технологія спеціального скла. - 108 год - 5 курс
 • Хімічна технологія технічного та побутового  скла 1. Хімічна технологія технічного скла - 144 год - 5 курс 
 • Хімічна технологія функціональної кераміки та склокристалічних матеріалів 1. Хімічна технологія функціональної кераміки - 90 год - 5 курс
 • Нанотехнології в матеріалознавстві - 162 год - 6 курс 
 • Наукові дослідження з вибраної теми магістерської дисертації 3. Поглиблені дослідження. - 216 год - 6 курс 
 • Сучасні проблеми хімічної технології кераміки та скла - 162 год - 6 курс

2 cеместр

 • Основи матеріалознавства тугоплавких сполук - 144 год - 2 курс 
 • Основи менеджменту якості продукції - 72 год - 2 курс
 • Фізико-хімічні методи дослідження силікатів - 144 год - 2 курс
 • Технологія кераміки та скла - 180 год - 2 курс  
 • Механічне обладнання заводів галузі - 72 год - 3 курс
 • Теплові процеси  в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. - 234 год - 3 курс 
 • Теплотехнологічні агрегати силікатного виробництва - 126 год - 3 курс
 • Основи проектування в галузі - 108 год - 4 курс 
 • Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 2. Будова силікатів. Хімія кремнія. Теорія спікання. Скловидний стан. - 144 год - 4 курс 
 • Хімічна технологія кераміки та скла - 108 год - 4 курс 
 • Сертифікація та стандартизація в хімічній технології - 198 год - 5 курс
 • Сертифікація та стандартизація в технології кераміки та скла - 234 год - 5 курс 
 • Хімічна технологія будівельної та тонкої кераміки 2. Хімічна технологія тонкої кераміки. - 162 год - 5 курс 
 • Хімічна технологія спеціального скла та нанокристалічних матеріалів 2. Хімія нанокристалічних матеріалів. - 108 год - 5 курс 
 • Хімічна технологія технічного та побутового  скла 2. Хімічна технологія побутового скла - 180 год - 5 курс 
 • Хімічна технологія функціональної кераміки та склокристалічних матеріалів 2. Хімічна технологія склокристалічних матеріалів. - 108 год - 5 курс
 • Фізико-хімія скловидного стану - 252 год - 5 курс 
 • Хімія аморфних і мікрокристалічних матеріалів - 144 год - 5 курс 
 • Сировинна база та екологія силікатних виробництв 2. Еколого-економічні основи природокористування. Екологічні проблеми силікатних виробництв. - 144 год - 5 курс
 • Хімія кремнію та екологія силікатних виробництв 2. Хімія кремнію. - 162 год - 5 курс

 

Для детального ознайомлення з обсягом дисциплін, які викладаються кафедрою ХТКС Ви можете переглянути робочі навчальні плани на поточний навчальний рік:

 

 РНП 2015-2016 бакалавр 2 р.н.

 РНП 2015-2016 бакалавр 3 р.н. 

 РНП 2015-2016 бакалавр 4 р.н. 

 РНП 2015-2016 спеціаліст 2 р.н.

 РНП 2015-2016 магістр 2 р.н. 

 

 

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella