header

Тобілко Вікторія Юріївна Друк

tobilko

 

 

 

 


м.н.с., старший викладач (строк. дог.)

тел: (044) 204-97-78

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

21 корпус, каб. № 301

Сторінка викладача

 

 

 

Закінчила Київський політехнічний інститут (2002), асистент, молодший науковий співробітник.

Приймає участь у проведенні лабораторних та практичних робіт з дисциплін:

"Фізико-хімічні методи дослідження силікатів" (2 курс, бакалаври)

"Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 1. Теорія фазової рівноваги" (4 курс, бакалаври)

"Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 2. Будова силікатів. Хімія кремнію. Теорія спікання. Скловидний стан" (4 курс, бакалаври)

"Сировинна база та екологія силікатних виробництв 1. Сировинна база силікатних виробництв. Теоретичні аспекти сучасної екології" (5 курс, спеціалісти)

"Сировинна база та екологія силікатних виробництв 2. Еколого-економічні основи природокористування. Екологічні проблеми силікатних виробництв" (5 курс, спеціалісти)

"Фізико-хімічна механіка силікатних систем" (5 курс, спеціалісти)

"Хімія кремнію та екологія силікатних виробництв 1.  Екологія силікатних виробництв" (5 курс, магістри)

"Сучасні проблеми хімічної технології кераміки та скла" (6 курс, магістри)

 

Опубліковано 35 наукових праць, в т.ч. 4 авторських свідоцтва на винаходи.

Основні публікації за останні 5 років:

наукові статті:

- Денисова Т.И., Тобилко В.Ю., Спасенова Л.Н., Цыба Н.Н., Корнилович Б.Ю. Сорбция ионов U(VI) на термически обработанных слоистых силикатах // Химия, физика и технология поверхности. – 2009. – Вып.15. - С. 130-137.

- Kornilovych B., Wierman M., Caruso B., Koshik Yu., Pavlenko V., Tobilko V. The use of Permeable reactive barrier against contaminated groundwater in Ukraine // Central European Journal Occupational Environmental Medicine 2009; 15(1-2). - Р.73-85.

- Тобілко В.Ю., Корнілович Б.Ю., Денисова Т.І., Ковальчук І.А., Кравченко О.В. Сорбція іонів урану та кобальту термічно модифікованими шаруватими силікатами // Доповіді Національної академії наук України, 2010, №5. - с. 150 – 155.

- Корнілович Б.Ю., Павленко В.М., Тобілко В.Ю. та ін. Застосування модифікованих активних матеріалів для захисту підземних вод за допомогою проникних реакційно здатних бар’єрів / VІІ Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна безпека: проблеми та шляхи вирішення”: Зб. наук. ст.  у 2-х т. / УкрНДІЕП. - Харків: Райдер, 2011, т. 1, с. 54-58.

тези:

- Бондаренко О.С., Тобілко В.Ю. Структурно-механічні особливості процесів формування поруватої структури каолінітових дисперсій / II Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ – 2009. - С. 133.

- Божко О.П., Безухова Я.В., Кузьмяк А.В., Тобілко В.Ю. Технологія виробництва тепло ефективної кераміки будівельного призначення з використанням органовмісних відходів міських станцій аерації / II Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ – 2009. - С. 129.

- Тобілко В.Ю., Андрієвська Я.В., Тітко Ж.В Очистка стічних вод від кобальту (II). / II Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ – 2009. - С. 194.

- Denisova T., Tobilko V., Spasonova L., Kovalchuk I., Kornilovych B. Sorption of U(VI) in a multi-component Fe(III)hydr(oxide)-silicate sorbent system // 12th Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Application, 24-28 August 2010. – p. 4.24.

- Kovalchuk I., Tobilko V., Kornilovych B.  Managment and use of Uranium contaminated groundwater // Abstract Volume World Water Week in Stockholm, September 5-11 2010. - р . 238.

- Корнілович Б.Ю., Павленко В.М., Тобілко В.Ю. та ін. Застосування модифікованих активних матеріалів для захисту підземних вод за допомогою проникних реакційно здатних бар’єрів / VІІ Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна безпека: проблеми та шляхи вирішення”: Зб. наук. ст. у 2-х т. / УкрНДІЕП. - Харків: Райдер, 2011, т. 1. - с. 54-58.

- Пилипенко І.В., Тобілко В.Ю. Мезопоруваті сорбенти на основі пілардованого монтморилоніту / В зб. тез доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство”, Київ, 18-23 травня 2011 р. – С. 124

- Жданюк Н.В., Тобілко В.Ю. Золь-гель метод одержання силікатних неорганічних іонообмінників // В зб. тез доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство”, Київ, 18-23 травня 2011 р. – С. 55.

- Бернацький Ю.А., Войтко Т.А., Тобілко В.Ю. Синтез високореакційноздатних наноматеріалів на основі смектитових глин IV Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ, 4-6 квітня – 2012. - С. 63

- Корнилович Б.Ю., Ковальчук И.А., Тобилко В.Ю. Золь-гель синтез сорбентов на основе природных слоистых силикатов // Вторая конференция стран СНГ «Золь – гель – 2012», Севастополь, 18-20 сентября 2012. – С. 63.

- Kovalchuk I., Tobilko V., Kornilovych B.  Managment and use of Uranium contaminated groundwater // Abstract Volume World Water Week in Stockholm, September 5-11 2010. - р . 238.

- Корнілович Б.Ю., Павленко В.М., Тобілко В.Ю. та ін. Застосування модифікованих активних матеріалів для захисту підземних вод за допомогою проникних реакційно здатних бар’єрів / VІІ Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна безпека: проблеми та шляхи вирішення”: Зб. наук. ст. у 2-х т. / УкрНДІЕП. - Харків: Райдер, 2011, т. 1. - с. 54-58.

- Пилипенко І.В., Тобілко В.Ю. Мезопоруваті сорбенти на основі пілардованого монтморилоніту / В зб. тез доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство”, Київ, 18-23 травня 2011 р. – С. 124

- Жданюк Н.В., Тобілко В.Ю. Золь-гель метод одержання силікатних неорганічних іонообмінників // В зб. тез доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство”, Київ, 18-23 травня 2011 р. – С. 55.

- Бернацький Ю.А., Войтко Т.А., Тобілко В.Ю. Синтез високореакційноздатних наноматеріалів на основі смектитових глин IV Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ, 4-6 квітня – 2012. - С. 63

- Kornilovych B.Yu., Tobilko V.Yu., Andrievska O.R., Spasonova L.M. Synthesis and characterization of clay/iron nanoparticles for the removal of environmental pollutants // 13th Ukrainian -Polish Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, 11-14 September 2012. – p. 61.

- Корнилович Б.Ю., Ковальчук И.А., Тобилко В.Ю. Золь-гель синтез сорбентов на основе природных слоистых силикатов // Вторая конференция стран СНГ «Золь – гель – 2012», Севастополь, 18-20 сентября 2012. – С. 63.

Участь у науково-дослідній роботі:

- міжнародний партнерський проект Р-322 "Регіональна оцінка забруднення металами, пов’язаного з гірничо-добувною промисловістю" за участю Агентства охорони навколишнього середовища США,  Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислової технології (м. Жовті Води), Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (м. Київ) та Національного центру Контролю захворюваності і медичної статистики Грузії (м. Тбілісі)  (грант Українського науково-технологічного центру) (2008 -2010 р.);

Результати наукових досліджень представлені на:

- І-IV Міжнародних науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, які організовував ХТФ НТУУ "КПІ" у 2008-2012 роках.

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella