header

Булка Тетяна Ігорівна Друк

bulka

 

 

 

 

завідувач лабораторіями кафедри

голова профбюро ХТФ

асистент

тел: (044) 204-97-78

21 корпус, каб. № 304

Сторінка викладача


 

 

 

Закінчила Київський політехнічний інститут (1992), асистент кафедри.

Приймає участь у проведенні лабораторних та практичних робіт з дисциплін:

"Прикладна хімія. Нова кераміка" (1 курс, бакалаври)

"Теплові процеси  в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" (3 курс, бакалаври)

"Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 1. Теорія фазової рівноваги" (4 курс, бакалаври)

"Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 2. Будова силікатів. Хімія кремнію. Теорія спікання. Скловидний стан" (4 курс, бакалаври)

"Хімічна технологія кераміки та скла" (4 курс, бакалаври)

 

Опубліковано 18 наукових праць.

Основні публікації за останні 5 років:

наукові статті та доповіді: 

- Субота И.С., Булка Т.И., . Применение местного сырья и промышленных отходов для производства легкоплавких глазурей/ Будівництво України.- 2012.- №2. - С. 40-41.

- Марек І.О., Субота І.С., Булка Т.І., Криштоп Б.О. Легкоплавкі глини в керамичних масах//ІV Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ, 2012.- С. 130.

- Субота И.С., Булка Т.И., Марек И.О., Шинкарук Е.А. Влияние кварцсодержащих отходов на термостойкость керамической плитки В зб. тез доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство”, Київ, 2012 р.

- Кузьмяк А.В., Божко О.П., Нестерюк О.С., Булка Т.І. Дослідження особливостей пластичного формування керамічних сумішей з використанням відходів міських водоочисних станцій//І Міжнародна (ІІІ Всеукраїнська) конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ, 2008. – С.219.

 

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella