header

Атестаційні роботи ОКР "магістр" 2015 Друк

 

 Атестаційні роботи ОКР "магістр"

 Спеціальність 8.05130106 - Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

з/п

П.І.Б. студента допущеного

до захисту

Тема магістерської

дисертації

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника

МД

1

Гайдук Ольга В’ячеславівна

Синтез залізовмісних наноматеріалів на основі монтморилоніту

проф., д.х.н., Корнілович Б.Ю.

2

Дмитрук Ірина   Петрівна

Одержання модифікованих алюмосилікатів для розділення водних систем

доцент, к.т.н., доцент

Павленко В.М

3

Дорошенко Аліса Сергіївна

Композиційні мезопоруваті силікатні матеріали для очищення стічних вод

проф., д.х.н., Корнілович Б.Ю.

4

Дорошенко Дмитро Валерійович

Поризована стінова кераміка на основі гідрокарбонатних глин

доцент, к.т.н., с.н.с.

Величко Ю.М.

5

Коваленко Ольга Анатоліївна

Синтез нанорозмірного титанату барію для процесів колоїдного формування

професор, д.х.н., с.н.с. Андрієвська О.Р..

6

Козодой Тетяна Василівна

Технічна кераміка на основі твердих розчинів системи ZrO2–CeO2-Eu2O3

доцент, к.т.н., доцент

Субота І.С.

7

Котолевець Анастасія  Сергіївна

Одержання електропровідних композиційних матеріалів на основі скла

доцент, к.т.н., доцент

Племянніков М.М.

8

Шинкарюк Єлизавета Андріївна

Органофілізовані дисперсні матеріали на основі шаруватих силікатів

доцент, к.х.н., доцент

Спасьонова Л.М.

 

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella