header

_____________ Атестаційні роботи ___________ Друк

Кінцевим етапом підготовки фахівців випускової кафедри хімічної технології кераміки та скла є підготовка та захист дипломних проектів (робіт) за програмами підготовки ОКР "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр".

Відповідно до наказу ректора НТУУ "КПІ" для запобігання плагіату випускові кафедри НТУУ "КПІ" з 2015 року мають оприлюднювати у вільному доступі в мережі Інтернет теми та наповнення атестаційних робіт студентів. З цією метою в данному розділі сайту розміщено детальну інформацію щодо кваліфікаційних робіт стулдентів кафедри з точним зазначенням теми дипломного проекту (роботи), спеціальності (спеціалізації) за якою проводиться підготовка та захист проекту (роботи), П.І.Б. студента та його керівника та електронних документів, які містять ключові фрагменти атестаційних робіт.

  

Для ознайомлення з атестаційними роботами студентів кафедри будь-ласка оберіть рік:

2017

2016

2015

 Увага! Виключне право на вибір наповнення ключових фрагментів кожної з атестаційних робіт мають керівники дипломних проектів (робіт).

 

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella