header

Інститут Сорбції та Проблем Ендоекології НАН України Друк

1979 року група з 13 співробітників, до складу якої входили доктор хімічних наук В.В. Стрелко, кандидати хімічних наук: М.Т. Картель, В.М. Бєляков та інші, перейшли з Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР до Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського АН УРСР(ІЗНХ). На основі цієї групи було організовано спочатку лабораторію, а потім відділ сорбції та тонкого неорганічного синтезу, який далі трансформувався у однойменне Відділення при ІЗНХ. Організації Відділення передувало створення за ініціативою та за безпосередньою участю професора В.В. Стрелка Спеціального конструкторсько-технологічного бюро, яке було націлене на виробництво і випуск сорбентів для тонких хімічних технологій, екології та медицини.
Дослідження, які було виконано в рамках Відділення і СКТБ, зокрема, позитивні результати робіт по застосуванню медичних сорбентів для захисту від наслідків радіаційних опромінень ліквідаторів в зоні роботи Чорнобильської АЕС, стали основою для організації у січні 1991року Інституту сорбції та проблем ендоекології АН УРСР ( Розпорядження РМ УРСР №7 від 11.01.91 року, постанова Президії АН УРСР №36 від 05.02.91 року ). Директором Інституту було призначено члена-кореспондента АН УРСР В.В. Стрелка (1995 року був обраний академіком НАН України за спеціальністю „Хімія адсорбентів і адсорбція”), який очолює Інститут дотепер.
Згідно постанови РМ УРСР №228 від 23.08.90 року Інститут сорбції та проблем ендоекології було включено до переліку об’єктів АН УРСР, будівництво яких проводилось за рахунок коштів Мінчорнобилю. 1997 року було збудовано та здано в експлуатацію першу чергу цього будівництва: лабораторно-технологічний корпус (5000 м2); в подальші роки добудовано 1200 м2.
Зараз в Інституті працює 160 співробітників, серед яких 10 докторів наук та 39 кандидатів наук. В структурі Інституту – 7 наукових відділів, чотири з яких очолюють члени Національної академії наук України: академік В.В. Стрелко та члени-кореспонденти В.В. Брей, В.О. Зажигалов, Б.Ю. Корнілович.

Сьогодні на базі ІСПЕЕ НАН України працює відділ Екологічної хімії очолюваний член-кор. НАН України д.х.н. Корніловичем Б.Ю. Завдяки цьому студенти кафедри мають можливість проводити детальні наукові дослідження та безпосередньо брати участь у передових науково-технічних розробках кафедри під час практики на базі відділу Екологічної хімії.

Кращі студенти ОКР "магістр" проходять підготовку під керівництвом член-кор. НАН України, проф., д.х.н. Корніловича Б.Ю. та рекомендуються до вступу до аспірантури.

 

Контакти та докладна інформація про відділ Екологічної хіміі ІСПЕЕ НАН України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella