header

Інститут Проблем Матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Друк

Інститут проблем матеріалознавства НАН України – провідний центр науково-технічних розробок в галузі теоретичних основ створення нових матеріалів, технології їх одержання та виготовлення виробів з них із спеціальними властивостями для задоволення потреб ядерної енергетики, електроніки, авіабудування , загального хімічного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, прямого перетворення енергії в електричну, квантової електроніки, приладобудування, автоматики та інших областей техніки.
Інститут засновано в 1955 році на базі Лабораторії спеціальних сплавів АН УРСР. С того часу було значно розширено сферу діяльності та базу споживачів. Зараз ІПМ не має аналогів серед академічних закладів України завдяки великій кількості різноманітних розробок з матеріалознавства, що відбуваються на його базі.
В інституті працюють понад 832 наукових співробітника, серед них 4 академіка НАН України, 9 членів-кореспондентів НАН України, 78 докторів та більш ніж 288 кандидатів наук. ІПМ – великий науково-дослідний комплекс, що має у складі власне дослідне виробництво.
Всі досягнення в розробці нових матеріалів з їх подальшим комерційним впровадженням здобуті в результаті фундаментальних досліджень в сфері фізики твердого тіла, фізичної хімії та механіки деформованих середовищ.
Науковці ІПМ розширюють сферу діяльності інституту в рамках співпраці з організаціями з США, Великобританії, Франції, Германії, Югославії, Польщі, Угорщини, Болгарії, Австрії, Швейцарії, Мексіки, Індії, Куби, Південної Кореї, Ізраелю, Японії, Китаю тощо. ІПМ є власником та співвласником лізенцій на провідні технологі з виробництва ріжучих інструментів, зносо та корозійно-стійких покриттів, кераміки для електрообладнання, керамічних порошків високого ступеню чистоти.

 Багато випускників кафедри працюють і займають керівні посади в Інституті Проблем Матеріалознавства НАН України.

 

 Студенти ОКР "магістр" мають можливість проходити переддипломну практику.
Випускники кафедри, які проходили навчаня за програмою підготовки ОКР "магістр"  та зарекомендували себе як перспективні дослідники-науковці і бажають продовжити свій науково-технічний розвиток в одній з провідних наукових установ НАН України мають можливість працевлаштування або подальшого навчання в аспірантурі інституту.

 

Контакти Інституту Проблем Матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

 

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella