header

Ткач Василь Васильович Друк

tkach

 

 

 

 


к.т.н., доцент 

тел: (044) 204-97-78

21 корпус, каб. № 413

Сторінка викладача

 

 

 

 

Закінчив Київський політехнічний інститут (1975), кандидат технічних наук (1983), доцент кафедри.

Викладає дисципліни:

"Основне технологічне обладнання силікатного виробництва" (2 курс, бакалаври) 

"Механічне обладнання заводів галузі" (3 курс, бакалаври)

"Основи проектування в галузі" (4 курс, бакалаври)

"Хімічна технологія функціональної кераміки та склокристалічних матеріалів 1. Хімічна технологія функціональної кераміки" (5 курс, спеціалісти)

"Сертифікація та стандартизація в технології кераміки та скла" (5 курс, спеціалісти)

"Сертифікація та стандартизація в хімічній технології" (5 курс, магістри)

 

Опубліковано понад 50 наукових праць.

Основні публікації за останні 5 років:

наукові статті:

- Ткаченко А. А., Безносик Ю. О., Ткач В.В. Комп’ютерне моделювання та експериментальні дослідження автотермічного процесу три-риформінгу. Збірник наукових статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку» - Київ - Рубіжне, 10-12 травня 2012 року. – c. 76 – 82.

- Шкварун К.Б., Безносик Ю.А., Ткач Н.А. Движение и сепарация твердой частицы в циклонном аппарате. Збірник наукових статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку» - Київ - Рубіжне, 10-12 травня 2012 року. – c. 92 – 97.

- Приміська С.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П., Ткач В.В. Комп’ютерний розрахунок процесу знешкодження газових викидів виробництва кави. Збірник наукових статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку» - Київ - Рубіжне, 10-12 травня 2012 року. – c. 132 – 134.

- Наумов И.В., Безносик Ю.А., Ткач В.В. Компьютерное моделирование разрядных характеристик химических источников тока. Збірник наукових статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку» - Київ - Рубіжне, 10-12 травня 2012 року. – c. 183 – 184.

тези:

- Меренгер А.М., Безносик Ю.А., Решетиловский В., Ткач В.В. Очистка отходящих газов от диоксида сульфура адсорбцией на цеолитах. Сб. трудов Международ. науч. конф. Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-22, Псков, Россия, 2009. – c. 91-92.

- Примиская С.А., Безносик Ю.А., Решетиловский В., Ткач Н.А. Моделирование динамики адсорбции оксидов азота на цеолитах. Сб. трудов Международ. науч. конф. Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-22, Псков, Россия, 2009. – c. 19-21.

Тищенко Я. С., Лакиза С. М., Ткач В. В.Дослідження діаграми стану системи Al2O3HfO2Y2O3 // Десята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, Київ, 19 – 22 травня 2009.–138

- Я. С. Тищенко, С. М. Лакиза, А. О. Сусь, В. В. Ткач. Поверхность солидуса диаграммы состояния системы Al2O3HfO2Y2O3 //Тез. Докл. Междунар. Конф. HighMatTech., Киев, 19–23 октяб., 2009.– с. 94

- Я. С. Тищенко, В. В. Ткач, С. М. Лакиза. Дослідження фазових рівноваг системи Al2O3HfO2La2O3 / // III Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ, 21–23 квітня 2010.– С. 24

- Ткаченко А.А., Безносик Ю.О., Ткач В.В. Моделирование каталитического процесса три-риформинга метана Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-24. ХХIV Международ. науч. конф.: в 10 т. Т.3. Секция 3. – 31 мая – 2 июня 2011. – Саратов, 2011. – с. 90–91.

- Плашихин С.В., Безносик Ю.А., Ткач В.В. CFD моделирование циклофильтра. Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-24. ХХIV Международ. науч. конф.: в 10 т. Т.4. Секция 4. – 31 мая – 2 июня 2011. – Саратов, 2011. – с. 96 – 98.

- Наумов И.В., Безносик Ю.А., Ткач В.В. Моделирование разрядных характеристик химических источников тока. Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-24. ХХIV Международ. науч. конф.: в 10 т. Т.11. Секция 11. – 20 сентября – 22 сентября 2011. – Пенза, 2011. – с. 45 – 46.

- Наумов И.В., Безносик Ю.А., Ткач В.В. Компьютерное моделирование разрядных характеристик химических источников тока. Сборник трудов ХХIV Международ. науч. Конф. Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-24. Саратов 2011. – с. 44.

- Андриевская Е.Р., Корниенко О.А., Макудера А.А., Пушная Е.А., Ткач В.В. Фазовые равновесия и перспективные материалы в системе ZrO2-CeO2-Sm2O3 при 1500 °С // Тезисы докладов Международной научно-технической конференции ”Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности”, 26-27 апреля 2011 Украина, Харьков, изд. “Каравелла”, 2011. С. 30-31.

- Андриевская Е.Р., Ковыляев В.В., Яценя А.А., Ткач В.В. Нанокристаллические структуры в системе HfO2-Y2O3-Eu2O3 // IV Международная (V Всеукраинская) конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по химии и химической технологии, ХТФ КПИ. 4-6 апреля 2012, Киев, Украина, 2012. – С. 20.

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella