header

Субота Ірина Сергіївна Друк

subota

 

 

 

 


к.т.н., доцент 

тел: (044) 204-97-78

e-mail: 

21 корпус, каб. № 413

Сторінка викладача

 

 

 

Закінчила Київський політехнічний інститут (1979), кандидат технічних наук (1986), доцент кафедри.

Викладає дисципліни:

"Прикладна хімія. Нова кераміка" (1 курс, бакалаври)

"Хімічна технологія кераміки та скла" (4 курс, бакалаври)

"Оптимізація технологічних процесів у виробництві кераміки та скла" (5 курс, спеціалісти)

"Хімічна технологія будівельної та тонкої кераміки 2. Хімічна технологія тонкої кераміки" (5 курс, спеціалісти) 

"Cпецрозділи хімічної технології кераміки та скла" (5 курс, магістри)

Опубліковано понад 30 наукових праць.

Основні публікації за останні 5 років:

навчально-методичні матеріали:

- Прикладна хімія. Методичні вказівки до виконання реферату для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування Хімічні технологіі тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; гриф факультету;  дата отримання грифу 05.06.2013.

- Прикладна хімія. «Методики дослідження властивостей глинистої сировини»: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування Хімічні технологіі тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; гриф факультету;  дата отримання грифу 05.06.2013.

- І.С. Субота, С.О. Бондаренко, В.М. Павленко,  Н.Є. Теліцина. Неорганічні скловидні покриття для кераміки: Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. спец. «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів». - К.: ІВЦ «Політехніка», 2008. – 52 с.

наукові статті та доповіді: 

- Корниенко О.А., Андриевская Е.Р., Макудера А.А., Суббота И.С. Фазовые соотношения в системе CeO2-Yb2O3 при температуре 1500 °C // Современные проблемы физического материаловедения. – Киев, ИПМ НАН Украины. - 2013. – № 22. - С. 00-00.

- Андриевская Е.Р., Корниенко О.А., Гусаров В.В., Макудера А.А., Суббота И.С. Фазовые равновесия и перспективные материалы в системе CeO2-Eu2O3 // Тезисы докладов Международной научно-технической конференции ”Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности”, 16-17 апреля 2013 г., Украина, Харьков, изд. “Каравелла”, 2013. С. 35-36.

- Субота И.С., Булка Т.И., Марек И.О., Шинкарук Е.А. Влияние кварцсодержащих отходов на термостойкость керамической плитки// Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство”, Київ, НТУУ "КПИ", дата проведення: 06.09.2012.

- Р.А. Шугайло, О.А. Шмелева. Е.Г. Богатирева, И.С. Субота. Влияние скорости нагрева на свойства керамики с золотошлаковыми отходами// І Міжнародна (ІІІ Всеукраїнська) конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ-2008. – С.175.

 

 


 


 


 


 


 

 

 

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella